Post

VertaisarvioituKorkeakouluopiskelijoiden suun terveystottumukset

8.9.2020Marjo Tipuri, Annukka Vuorinen, Tommi Pesonen, Teppo Huttunen, Kristina Kunttu

Lähtökohdat

Tutkimuksessa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden makeisten ja virvoitusjuomien käyttöä sekä suun omahoitoa vuosina 2000–2016.

Menetelmät

Aineistona ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuosina 2000 (n = 3 174), 2004 (n = 3 153), 2008 (n = 5 093), 2012 (n = 4 409) ja 2016 (n = 3 114) toteuttamat valtakunnalliset kyselytutkimukset.

Tulokset

Makeisten ja virvoitusjuomien käyttötiheys pysyi jokseenkin samanlaisena eri vuosina. Noin 20–30 % opiskelijoista käytti makeisia tai virvoitusjuomia 3–4 päivänä viikossa tai useammin. Makeisten ja suklaan sekä virvoitusjuomien kulutuksen osalta joukosta erottuivat nuorimmat eli 20–24-vuotiaat opiskelijat, joilla päivittäinen käyttö oli hyvin vähäistä. Kyselyjen perusteella he myös harjasivat hampaitaan useammin kuin muut opiskelijat.

Opiskelijoiden hampaidenharjaustottumukset muuttuivat vain vähän. Vuonna 2016 kaksi kertaa päivässä hampaansa harjasi 78 % naisista ja 64 % miehistä. Opiskelijat puhdistivat hammasvälejään harvoin, joskin hammaslangan käyttö lisääntyi iän myötä. Ksylitolin käyttö oli melko vähäistä.

Johtopäätökset

Korkeakouluopiskelijoiden terveystottumukset ovat kokonaisuutena melko hyvät. Miesopiskelijoiden hampaiden harjaukseen ja naisopiskelijoiden makeisten käyttöön tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota. Myös ksylitolin käyttöä tulee edistää.

Kirjoittajat

Marjo Tipuri, HLL, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Tampere
Annukka Vuorinen, EHL, eläkkeellä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Tampere
Tommi Pesonen, FM, biostatistikko, 4Pharma Ltd, Turku
Teppo Huttunen, VTM, vanhempi biostatistikko, 4Pharma Ltd, Turku
Kristina Kunttu, LT, dosentti, eläkkeellä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Suom Hammaslääkäril 2020; 9: 22-28
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Use of sweets and soft drinks regarding higher education students and oral self-care

This study explores the use of sweets and soft drinks regarding higher education students and oral self-care.
The material consists of national health studies carried out by the Finnish Student Health Service during the years 2000, 2004, 2008, 2012 and 2016.
The rate of use of sweets has not changed much. More than 70% of men and almost 60% of women ate sweets rarely. The corresponding figures for soft drinks are 70% for males and for females about 80%. In the consumption of sweets and chocolate or soft drinks, students aged 20–24 years were found to have very low daily use.
Students’ tooth brushing has changed little. Based on these surveys, younger students brushed their teeth more often, but male students age 30–34 years less than others. In 2016, 77.6% of women and 64.1% of men brushed their teeth twice a day. The students rarely used dental floss. The use of xylitol was relatively low.
The health habits of higher education students are quite good in general. In the future attention should be paid to the tooth brushing of male students and the use of sweets of female students. The use of xylitol should also be promoted.

Lue myös
Etsitkö näitä?