Uutiset

TiedeuutinenKombucha on kolaa erosiivisempaa

15.9.2023Annika Nissinen
Kombuchassa on pääosin orgaanisia happoja, jotka ovat erosiivisempia kuin sitruunahappo ja fosforihappo. (Kuva: iStock)

Erilaisilla teepohjaisilla juomilla on ainakin osittain terveysjuomien maine, mikä perustuu teen ominaisuuksiin. Kaupoissa myytävät ­kombuchat ja jääteet ovat kuitenkin paitsi makeutettuja myös erittäin happamia.

Suomalaisessa in vitro -tutkimuksessa selvitettiin 18:n eri jääteen ja seitsemän kombuchan erosiivista potentiaalia. Negatiivisina ja positiivisina verrokkeina tutkimuksessa toimivat tislattu vesi ja kaksi kolajuomaa. Tutkimuksessa mitattiin juomien pH-arvo, fluoridi- ja kalsiumpitoisuus sekä kyky irrottaa kalsiumia hydroksiapatiittirakeista, joita käytettiin simuloimaan hammaskiillettä. Kalsiumin vapautumista mitattiin yhden tunnin ja 24 tunnin jälkeen siitä, kun hydroksiapatiittia altistettiin juomalle. Neljän teejuoman ja yhden kolajuoman vaikutusta hampaan pintaan havainnollistettiin elektronimikroskooppikuvauksella.

Tutkittujen kombuchojen pH-arvot vaihtelivat välillä 2,82 ja 3,66 ja jääteiden välillä 2,94 ja 4,86. Huomattavaa oli, että kaikkien tutkittujen juomien pH oli selvästi alle kiilteen kriittisenä pidetyn pH:n 5,5. Tutkituista juomista 22 vapautti kalsiumia enemmän kuin perinteisesti erosiivisina pidetyt kolajuomat, vaikka niiden pH:t olivat huoneenlämmössä tutkittuja juomia alhaisemmat: 2,48 ja 2,54. Kalsiumia vapautui tunnin aikana kombucharyhmässä keskimäärin 457 mg/l ja jääteeryhmässä 211 mg/l, kun taas kolajuomat vapauttivat kalsiumia 72 mg/l. Tutkijat arvioivat tämän johtuvan suureksi osaksi juomien erilaisista hapoista: kombuchassa on pääasiassa orgaanisia happoja, jotka ovat erosiivisempia kuin kolajuomien fosforihappo ja jääteiden sitruunahappo. Elektronimikroskooppikuvissa kaikkien tutkittujen juomien vaikutus näkyi kiillepinnan etsautumisena.
Fluoridia jääteet sisälsivät 0,05–0,46 miljoonasosaa (ppm) ja kombuchat 0,03–0,08 ppm. Seitsemässä juomassa fluoridipitoisuus oli alle luotettavan havaitsemisrajan. Aiempien in vitro -tutkimusten mukaan fluorin lisääminen juomiin ei kuitenkaan vähentänyt niiden erosiivisuutta.

Tutkimuksen mukaan jääteet ja kombuchat näyttäisivät olevan hyvin erosiivisia. Tutkijat muistuttavat, että eroosiossa ennaltaehkäisy on tärkeintä hoitoa, joten teejuomien ja muiden vastaavien ”terveysjuomien” vaikutuksia suussa on tärkeä tuoda esille.

Lähde: Lind E, Mähönen H, Latonen RM, Lassila L, Pöllänen M, Loimaranta V, Laine M. Erosive potential of ice tea beverages and kombuchas. Acta Odontol Scand 2023 Aug; 81(6): 491–498. doi: 10.1080/00016357.2023.2199848.

Lue myös
Etsitkö näitä?