Uutiset

Juuri nytKokonaisuus hyötyisi Kela-korvausten nostamisesta

15.9.2023Anna Chainier
Anna Chainier (Kuva: Ismo Henttonen)

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa kiireellisesti toimia, joilla voidaan parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Hallitus pyrkii toimillaan keventämään hyvinvointialueiden taakkaa ja purkamaan perusterveydenhuollon hoitojonoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vuoden 2023 aikana nykymuotoista, perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta maksettavaa Kela-korvausta lisätään ja lisäksi kohdennetaan kertaluontoista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun hallituksen kaavaileman Kela-korvausten uuden mallin avulla.

Hammaslääkäriliitto pitää Kela-korvauksen kasvattamista vuodelle 2023 suun terveydenhuollossa – osana perusterveydenhuoltoa –välttämättömänä toimena hoitojonojen purkamiseksi. Riittävällä Kela-korvauksella kysyntää voidaan ohjata yksityisten palveluntuottajien palveluihin samalla yhdenvertaistaen hoitoon pääsyä. Tämä on nopea keino helpottaa painetta hyvinvointialueiden suun terveydenhuollossa ja samalla saada käyttöön yksityisten palveluntuottajien vapaata kapasiteettia.

Julkisuudessa on esitetty voimakasta kritiikkiä Kela-korvauksia kohtaan lääkäripalveluissa. Suun terveydenhuollon tilanne kuitenkin poikkeaa merkittävästi muun perusterveydenhuollon tilanteesta. Kuten tiedämme, suun terveydenhuollossa ei julkisen puolen resursseja ole mitoitettu vastaamaan koko väestön hoidon tarpeeseen ja noin puolet aikuisten suun terveydenhuollon palveluista tuotetaan yksityisellä sektorilla. Yksityinen sektori ei vain täydennä palvelua, vaan on olennainen osa sitä. Yksityisellä sektorilla potilassuhteet ovat usein pitkiä, ja toiminta muistuttaa hallitusohjelmassakin mainittua omalääkärimallia.

Yksityisessä suun terveydenhuollossa on käytössä hammaslääkärien hyväksi toteama ja potilaiden tuntema Kela-korvaus. Hallitus on nyt kehittämässä sen tilalle uutta. Jotta uudesta mallista saadaan entistä parempi ja sen tavoitteet potilaiden hakeutumisesta yksityiselle saavutetaan, tulee potilaalle maksettavien korvausten olla riittäviä. Uuden mallin tulee ottaa huomioon suun terveydenhuollon erityispiirteet ja muun muassa rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain aiheuttamat haasteet potilaille ja yksityishammaslääkäreille.

Liitto edellyttää, että uusi Kela-korvausmalli edistää todellista valinnanvapautta, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja mahdollistaa pitkät hoitosuhteet.

Anna Chainier
Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri

Lue myös
Etsitkö näitä?