Post

VertaisarvioituKiillevauriot keskosten maitohampaissa

28.1.2021MIka Aarnio, Jaana Willberg, Anna-Liisa Svedström-Oristo

Lähtökohdat
Keskosina syntyneiden lasten maitohampaissa todetaan enemmän kehityksellisiä kiillemuutoksia kuin täysiaikaisina syntyneillä lapsilla. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tarkastella ennenaikaisen synnytyksen Käypä hoito- suosituksessa käsiteltyjen lääkkeiden yhteyttä edellä mainittuihin muutoksiin.

Menetelmät
Kirjallisuushaku toteutettiin Embase-, Scopus- ja PubMed-tietokannoissa elokuussa 2019. Täysin hakukriteerejä vastaavia julkaisuja ei löytynyt, joten tässä artikkelissa kuvaillaan lyhyesti kiillehäiriöiden kehittymistä ja esitetään tämänhetkiseen tietämykseen perustuva yhteenveto siitä, miten uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen lääkehoito voi vaikuttaa vauvan kehittyvään kiilteeseen.

Tulokset
Kirjallisuuden perusteella suurin osa maitohampaiston kehityksellisistä kiillehäiriöistä saa alkunsa syntymän aikoihin. Ennenaikaisen synnytyksen hoitoon käytetyt lääkeaineet, kuten kortikosteroidit, β2-agonistit, nifedipiini ja progesteroni, näyttäisivät häiritsevän ainakin pysyvien hampaiden kiilteen kehitystä systeemisten vaikutustensa sekä suoran solusignaloinnin kautta.

Johtopäätökset
Ennenaikaisen synnytyksen hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutuksista keskosina syntyneiden lasten maitohampaisiin ei ole saatavilla tutkimustietoa. Voidaan kuitenkin olettaa, että maitohampaiden ja pysyvien hampaiden kiillevauriot muodostuvat samoilla mekanismeilla.

Kirjoittajat

1 Mika Aarnio, HLK
1,2 Jaana Willberg, HLT, EHL
1 Anna-Liisa Svedström-Oristo, dosentti, EHL

1 Hammaslääketieteen laitos, Turun yliopisto
2 Patologia, Tyks

Suom Hammaslääkäril 2021; 2: 28–34
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Medication for preterm birth – effect on enamel development?

Preterm children have more developmental defects in the enamel of deciduous teeth than children who are born full term. The object of this study was to discuss the possible association of the enamel defects and the drugs mentioned in ”Current Care Guidelines: Preterm birth” by Duodecim.
No publications matching the search criteria were found in the literature search. As a result, the aim is to briefly describe the development of enamel defects and to present a summary based on current knowledge concerning the effects of the medication for threatening preterm labor on the developing enamel of the baby.
Based on the literature, most of the developmental defects of enamel in deciduous dentition date back to the time of birth. Drugs used to treat preterm labor, such as corticosteroids, β2-agonists, nifedipine, and progesterone, appear to influence enamel development through a systemic mechanism, as well as direct cell signaling.
No data are available on the effects of drugs used in the treatment of preterm labour on the deciduous teeth of premature infants. However, it can be assumed that the same mechanisms work in the formation of enamel defects on both deciduous teeth and permanent teeth.

Lue myös
Etsitkö näitä?