Ihmiset

HammaslääkäriliittoKevätvaltuusto kokosi kollegat yhteen

14.6.2024Anu Tilander
Hammaslääkäriliiton valtuutetut eri puolilta maata kokoontuivat Helsingissä yhteistyön merkeissä 17. toukokuuta. (Kuva: Heli Mikkola)

Hammaslääkäriliiton kevätvaltuuston toukokuinen kokouspäivä täyttyi edunvalvonnasta ja toiminnan kehittämisestä.

– Valtuusto tuo hammaslääkärikunnan äänen ja suunterveyden näkökulman terveydenhuollossa käynnissä oleviin isoihin uudistuksiin. Nyt on myös Hammaslääkäriliiton satavuotisjuhlavuosi ja valtuuston vaalivuosi, kiteytti avaussanoissa valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lahti.

 

Aktiivista vaikuttamista ­eri suuntiin

Liiton työstä koko ammattikunnan ja suunterveyden puolesta kertoivat toiminnanjohtajat.

– Vaikutamme koko ajan aktiivisesti moneen suuntaan, kuten terveyspolitiikkaan, hammaslääkärikoulutukseen, hallitusohjelmaan ja viimeksi kevään kehysriiheen. Eurovaalitavoitteissa olemme suun asialla ja muistutamme suunterveyden merkityksestä sekä kannatamme sokeriveroa yhtenä konkreettisena keinona, luetteli toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Parhaillaan liitto vaikuttaa uutta Kela-korvausmallia koskevaan lakiesitykseen, josta annetaan lausunto vielä ennen juhannusta.

– Tavoitteemme on malli, joka kannustaa säännölliseen hoitoon, turvaa hoidon oikea-aikaisuutta, edistää suunterveyttä ja vähentää hoidon tarvetta, Virtomaa tiivisti.

Liitto jatkaa pitkäjänteistä vaikuttamista, jotta ammattikunnan työ saataisiin jakautumaan tasaisemmin julkisen ja yksityisen sektorin
kesken.

– Paljon tapahtuu myös koulutuspolitiikassa. Valintamenettelyyn on esimerkiksi tulossa uudistuksia, kun valintakoe muuttuu ensi vuonna ja todistuspisteytys 2026. On ehdotettu myös tutkinnon muuttamista kaksiportaiseksi. Kaikista näistä sekä muista alaamme koskevista muutoksista löydätte lisätietoa Hammaslääkärilehden uutisista, sanoi varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.

 

Terveyden edistäminen tutuksi

Liiton työ suunterveyden edistämiseksi tukee myös edunvalvontaa.

Te-toiminnan merkitystä avasi asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.

– Kyse on suunterveyden ja suun terveydenhuollon palveluiden esillä pitämisestä yhteiskunnassa monilla eri tavoilla, esimerkiksi terveyspoliittisella vaikuttamisella ja Avaa suu -kampanjalla. Suunterveyden edistämiseen velvoittavat myös liiton säännöt, hän tiivisti.

 

Strategian päivitys jatkui

Liiton strategian päivitystyötä valtuusto jatkoi miettimällä sopivia mittareita. Pienryhmissä pohdittiin esimerkiksi, mitkä asiat koemme tärkeiksi, mitkä ovat tavoitteemme ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden saavuttamiseen.

Vuoden lopussa päivitettävä strategia tulee linjaamaan liiton toimintaa vuosina 2025–2029.

Lisäksi valtuutetut jatkoivat keskustelua ammattikunnan asioista julkisen, yksityisen ja opiskelijoiden omissa sektoriryhmissä.

 

Toiminta ja talous tarkastelussa

Liiton painopisteitä vuonna 2023 olivat esimerkiksi jäsenten tukeminen hyvinvointialueiden muutoksessa, työehtosopimusneuvottelut ja hammaslääkärien työhyvinvoinnin
edistäminen.

– Meidän on tärkeää varmistaa, että hammaslääkärien työskentelyolosuhteet tukevat työhyvinvointia ja työssä kehittymistä ja mahdollistavat työn potilaiden oikea-aikaisen ja laadukkaan hoidon hyväksi. Joudumme yhä kohtaamaan ja etsimään ratkaisuja myös haasteisiin, kuten riittävän rahoituksen ja resurssien varmistamiseen suun terveydenhuollon palveluille, sanoi hallituksen puheenjohtaja Pia Helander esitellessään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valtuustolle.

– Liiton vaikuttajatapaamisissa pidettiin vuoden mittaan esillä erityisesti suun terveydenhuollon johtamisen, resursoinnin ja työolosuhteiden kehittämistä niin, että hammaslääkärien työelämän laatu paranee.

Kokouksessa valtuusto käsitteli ja hyväksyi Hammaslääkäriliiton vuoden 2023 vuosikertomuksen sekä vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Hammaslääkäriliiton kevätvaltuusto kokoontui Helsingissä 17.5.2024.
Hammaslääkäriliiton vuoden 2023 vuosikertomus on liiton verkkosivujen jäsenalueella.

Lue myös
Etsitkö näitä?