Uutiset

PääkirjoitusKannattaako nousta vai jäädä?

8.10.2021Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

”Tää niitä aamuja on kun en tiedä, kannattaako nousta vai jäädä, vetää peitto yli pään ja hautautua alle kivisen kuoren”, kirjoittaa tänä vuonna edesmennyt muusikko ja lauluntekijä Pave Maijanen.

Kyseinen Elämän nälkä -kappale on yksi Maijasen suosituimmista. ”Se on ehkä se laulu, josta ihmiset ovat eniten kertoneet ihan kasvoista kasvoihin, että miten se on jeesannut.” Maijanen ei kappaleesta kertoessaan muistanut sanojen kirjoittamisen tilannetta, mutta tiesi, että huonoissa fiiliksissä se on kirjoitettu.

Liian monen suun terveydenhuollon ammattilaisen on helppo yhtyä Maijasen sanoitukseen. Tuoreimman, ennen pandemiaa Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutetun työhyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella hammaslääkäreillä on paljon stressiä, lievää työuupumusta ja myös masennusoireilua. Erityisesti alle 36-vuotiaiden tilanne on huolestuttava. Hammaslääkärien kokema työn imu on pysynyt vahvana, mutta kuormittuneisuus ylittää jo paikoin sietorajan. Työhyvinvoinnin ongelmat ovat erityisesti terveyskeskusten vitsaus, ja keskeisin syy ongelmien taustalla on resursseihin nähden liian suuri työn määrä. Nuorilla hammaslääkäreillä oletettavasti odotusten ja todellisuuden välinen ristiriita tuo vielä oman lisänsä kuormitukseen.

Hammaslääketieteen opintojen hakijamäärä kasvoi entisestään tänä vuonna. Tutkintoa opiskelemaan ei ole helppo päästä. Työ on vaativaa ja yhteiskunnallisesti arvostettua. Surullista oli kuulla nuoren kollegan sanovan, että hammaslääkäriys oli aluksi unelmien täyttymys, joka myöhemmin muuttui painajaiseksi. Tai että ”kyllästyttää surkea johtaminen”. Näiden liittoon yhteyttä ottaneiden kollegojen ehto hammaslääkärin työhön palaamiselle on selkeä: olosuhteiden on tulevaisuudessa näytettävä valoisammilta.

On kuunneltava, otettava vakavasti ja ymmärrettävä antaa apua, ennen kuin ihminen uupuu. Moni kuitenkin kokee, että ei ole saanut minkäänlaista tukea omaan jaksamiseensa. Esimiehen osa ei ole helppo, kun resurssit ovat rajalliset ja työmäärä on suuri. Esimiehen onkin vaadittava itselleen aikaa paneutua laadukkaaseen johtamistyöhön myös työhyvinvoinnin osalta.

Tärkein voimavara ja laadukkaiden palvelujen takuu suun terveydenhuollossa ovat osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset. Sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueille siirryttäessä pitää viimeistään nyt pohtia keinoja, joilla toimivat ja oikein mitoitetut palvelut saadaan toteutettua. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on voitava keskittyä potilaiden hyvään hoitoon. Sen mahdollistavat riittävät resurssit, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja laadukas johtaminen uusissa sote-organisaatioissa. Toimiva yhteistyö yksityisen ja julkisen kesken on tärkeää, helpottaahan yksityinen sektori terveyskeskuksissa työskentelevien kollegoiden työtaakkaa hoitaessaan lähes miljoonaa aikuispotilasta vuosittain. Nämä ajatukset on kirjattu myös Hammaslääkäriliiton aluevaaliteemoihin.

Jokainen meistä toivoo heräävänsä aamulla uuteen työpäivään niin kuin Pave kirjoittaa: ”Verhot sivuun liukuu ja katson, kuinka valo pois työntää varjon.”

Henna Virtomaa

Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?