På svenska

PääkirjoitusInför svåra utmaningar

27.3.2020

Slutgiltighet är ett hårt uttryck, men världen förändras, sade president Sauli Niinistö i en intervju i Helsingin Sanomat. Livet förändrades också för oss som är proffs inom munhälsovården, och det skedde väldigt snabbt.

Vi är omgivna av svåra frågor, svåra situationer och svåra beslut. Patienternas säkerhet, personalens och vår egen säkerhet och vår utkomst väcker bekymmer.

Nyheterna om ett virus av ett nytt slag började nå oss från Kina i början av året. Under mars månad började nyhetskällorna komma allt närmare. Världshälsoorganisationen WHO förklarade den 11.3.2020 att epidemin nu var en pandemi. I Finland godkände riksdagen att beredskapslagarna togs i bruk den 18. mars.

Redan från början har många kontaktat Tandläkarförbundet. Medlemmarna har velat ha klara direktiv och regler för hur man ska göra i den väldigt exceptionella och alldeles nya situation vi nu har. På mottagningarna har man med en viss skepsis lyssnat på den information man har gett hela samhället och all hälso- och sjukvård, för man har tyckt att det verkar som om man inte har förstått tandvårdens ställning i det speciella läge som råder.

Hälso- och sjukvården som behandlar munregionen är speciellt utsatt för infektionsspridning jämfört med den övriga vården. Under behandlingen uppstår det lätt saliv- och blodstänk, och under ingreppen bildas det aerosoler i luften. Aseptiken är därför speciellt viktig i vårt arbete, också under normala betingelser. Vi arbetar väldigt nära patienterna, oftast är vi tre personer i närkontakt, och det är utmanande – för att inte säga omöjligt – för oss att distansarbeta, och aerosolerna följer oss oberoende av skyddsåtgärder. Den uppenbara bristen på skyddsutrustning har också ökat osäkerheten. Om t.ex. ansiktsmaskerna tar slut, kan vi inte ens göra brådskande ingrepp.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för beredningen av myndigheternas rekommendationer. Tandläkarförbundet har haft ett nära samarbete med myndigheterna, och informerar medlemmarna om direktiven. Vi har betonat de unika dragen i vår bransch, och vi har fört fram medlemmarnas oro.

I dagens värld rör sig informationen snabbt – liksom också sjukdomarna. Men vilken information stämmer, vilken är aktuell och vilken kan man lita på? I denna värld av information och desinformation är det lätt att sprida allmän osäkerhet och panik, och då är det svårt att ta till sig vilken information som helst. När en nyhetslänk ser pålitlig ut och låter skrämmande får man en känsla av att myndigheterna, som försöker lugna oss, säkert försöker dölja något, och inte talar om allt för oss. Den korrekta informationen borde nå oss snabbt och ofta, och vi borde kunna ta den till oss, och den ska vara synlig.

Tandläkarförbundet ansvarar för informationsförmedlingen till medlemskåren med hjälp av det coronanyhetsbrev vi kommer att publicera under den rådande undantagsperioden. Det första elektroniska coronanyhetsbrevet publicerades måndagen den 23.3. Brevet sänds automatiskt till alla medlemmar vars e-postadress finns i medlemsregistret.

Vi uppdaterar aktivt informationen, direktiven och medlemsinformationen i alla förbundets kommunikationskanaler. Vi samlar coronainfo för aktörerna inom munhälsovården på vår hemsida. Förbundet informerar också med hjälp av sociala media på Facebook och Twitter, och i nyhetsbrev, i Tandläkartidningen och på tidningens webbplats. Förbundets intressebevakning ger medlemmarna råd också per telefon och
e-post.

Nu är det viktigt att minnas, att vi alla är i samma situation. Vårt mål är att begränsa spridningen av infektionen så mycket som möjligt, och på det sättet delta i arbetet med att begränsa pandemin – som vi har svurit i vår ed. Vi eftersträvar att främja och upprätthålla hälsan, att förhindra sjukdomar, och att bota de sjuka och lindra deras lidanden.

Världen förändras verkligen mycket just nu. Vi måste förändras med den. Tandläkarförbundet gör sitt bästa för att verka till sina medlemmars och befolkningens fromma. Nu behövs varje tandläkares arbetsinsats. Vi klarar det här, det är säkert.

Lue myös
Etsitkö näitä?