Tiede

VertaisarvioituHyperparatyreoosin ilmentymät suun ja leukojen alueella

6.10.2023Laura Ahonen, Heikki Rajala, Matti Lamberg, Arja Kullaa

Lisäkilpirauhasen erittämän parathormonin (PTH) liikaeritys eli hyperparatyreoosi (HPT), jossa veren PTH on eri syistä koholla, voi olla primaarista (PHPT), sekundaarista (SHPT) tai tertiääristä (TPHT) alkuperää. HPT voi liittyä myös joihinkin perinnöllisiin oireyhtymiin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hyperparatyreoosin aiheuttamat keskeiset suumuutokset. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tuloksista koottiin tutkimuksen potilasmateriaali (N = 17): 12 PHPT- ja ­5 SHPT-potilastapausta, joita täydennettiin kolmella omalla potilastapauksella.

Hyperparatyreoosiin liittyvät suumuutokset vaikuttaisivat olevan luonteeltaan eteneviä, ja ne voivat hoitamattomina aiheuttaa muun muassa kipua, purentafunktion heikentymistä, vuotoriskin lisääntymistä sekä syömisen ja puheen ongelmia. Yleisin leukojen alueen muutos on ruskea tuumori eli brown-tuumori.

Hammaslääkäri voi kliinisten havaintojensa perusteella toimia hyperparatyreoosin diagnosoinnin alulle panevana tahona. Yhdessä hoitavan lääkärin kanssa hammaslääkäri voi osallistua sairauden hoidonseurantaan tarkkailemalla oireettomiakin suumuutoksia esimerkiksi hammashoidon yhteydessä. Tämä auttaa havaitsemaan taudin etenemistä.

Kirjoittajat:

Laura Ahonen, HLL1

Heikki Rajala, EL, kliininen opettaja2

Matti Lamberg, dosentti, EL, EHL, LKT

Arja Kullaa, emeritaprofessori, EHL, HLT1,3

1Suulääketieteen oppiaine, Hammaslääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto
2Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Medisiininen keskus, Kuopion yliopistollinen sairaala
3Hammaslääketieteen opetusklinikka ja Suu- ja leukasairauksien yksikkö, Kuopion yliopistollinen sairaala

 

Oral manifestations of hyperparathyroidism

This study aimed to determine the oral manifestations related to hyperparathyroidism (HPT), which is a common endocrine disease caused by elevated parathyroid hormone (PTH). The research was carried out by conducting a literature review. The total number of patients in this study was 13, along with three patients presented as case reports. The most common symptoms of HPT in the head and neck area are swelling and facial asymmetry. Maxillofacial changes related to HPT appear to be progressive in nature and, if left untreated, may cause e.g., pain, an increased risk of bleeding, and problems in eating and speaking as a result of loosening and mobility of the teeth. Radiographic changes in jaws include osteolytic lesions, cortical bone thinning, and a loss of lamina dura. The most common lesion in bones is the so-called brown tumor, which is a cystic lesion filled with fibrous tissue and giant cells. A diagnosis based on clinical, radiological, and histological findings is presumptive, and a laboratory investigation is necessary for a final diagnosis. The dentist may be the initiator of the diagnostics of HPT and may also be important in the follow-up of HPT patients.

 

Suom Hammaslääkäril 2023; 11: 26–32.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?