På svenska

PääkirjoitusHur ser din fortbildningsplan ut?

27.8.2021Annamari Nihtilä, Hanna Kangasmaa & Nora Savanheimo
paakkarikuva

Av alla som svarade på Tandläkarförbundets arbetsmarknadsenkät upplevde så många som varannan att de inte hade fått tillräcklig fortbildning under de senaste 12 månaderna. Före coronapandemin, år 2019, var något mera än var fjärde (28 %) tandläkare av den åsikten. Det är en oroväckande utveckling, och det ser ut som om coronaviruset inte bara har åstadkommit en vårdskuld, utan också en fortbildningsskuld för en del av tandläkarna.

Orsakerna är säkert många. Under våren 2020 uppmuntrade man tandläkarna att fortbilda sig när mottagningarna begränsade sin verksamhet. Innan man fått de virtuella systemen att fungera annullerade eller uppsköt man samtidigt många fortbildningstillfällen. Begränsningarna som pandemin förorsakade inverkade också. Virtuell fortbildning passar inte i alla situationer, och den kan tyvärr inte heller erbjuda kollegial samvaro.

Diskussioner med kolleger har en stor betydelse också för inlärningen. Tekniska problem och brister i det egna it-kunnandet, och kommunernas inbesparingar, har också nämnts som faktorer som försvårat fortbildningen.

Hur ser då din fortbildningsplan ut, bästa tandläkare? Nu är det ett lämpligt ögonblick att gå igenom den, både själv och tillsammans med arbetsgivaren. Hjälp och tips finns i Tandläkarförbundets, Apollonias och Hälsocentrals­tandläkarnas gemensamma rekommendation om systematisk utveckling av yrkeskunskapen.

Förutom de kliniska färdigheterna borde man komma ihåg också andra områden, som till exempel digitalkunskap, multiprofessionalism, ledarskap, juridik och etik.

När man har ställt upp fortbildningens kunskapsmässiga mål är det bra att tänka efter hur man bäst kan nå dem. Det är inte bara på föreläsningar man kan lära sig nytt, det finns också webbinarier, nätkurser, videor och facklitteratur. De geografiska avstånden är inte längre ett hinder för fortbildning.

Det är också viktigt att dokumentera hur ens egna kunskaper utvecklas, Apollonia erbjuder till exempel en sådan möjlighet som medlemsförmån. En del av de egna kunskapernas dokumentation är också att man bedömer både fortbildningen och vad man har lärt sig – hur fortbildningen inverkar på ens dagliga arbete.

Arbetsgivare – hur kunnig personal har du? Arbetsplatser som låter en utveckla sin kunskapsnivå har absolut ett försprång vid rekryteringen. En organisation som satsar på kunskap blomstrar nu och i framtiden. Social- och hälsovårdsreformen gör att vi måste planera nya verksamhetsmodeller. Här är den viktigaste tillgången en personal som utvecklas och utvecklar.

Hurdana fortbildningsplaner har då vi tre?

Annamari planerar att delta i Apollonias fortbildning under hösten, och hoppas äntligen kunna få träffa kolleger. Utbildning i ledarskap inom hälso- och sjukvården finns också inplanerad.

Hannas planer för hösten innefattar Folkhälsoutskottets sommarseminarium, uppdatering av de kliniska kunskaperna t.ex. inom pedodonti, och strålsäkerhetsutbildning. Hanna väntar också ivrigt på Tandläkardagarna – både det högklassiga utbudet av föreläsningar och alldeles speciellt att få träffa kolleger.

Nora har bl.a. hälsovårdsekonomi och ledarskap på programmet. Också om hon inte längre arbetar kliniskt anser Nora att det är viktigt att upprätthålla kunskaperna också när det gäller de nyaste vårdmetoderna.

Högklassig och säker vård baserar sig på att tandläkaren har aktuella kunskaper och färdigheter, och det stöder också välbefinnandet. Enligt rekommendationerna borde tandläkare få minst 8–9 dagar fortbildning per år. Vi vill uppmana alla att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Annamari Nihtilä
ordförande för Apollonias fortbildningsutskott och Esbo stads övertandläkare

Hanna Kangasmaa
fortbildningssekreterare i Föreningen för tandläkare vid hälsovårdscentral och Vasa stads övertandläkare

Nora Savanheimo
vice verksamhetsledare, Tandläkarförbundet

Tandläkarorganisationernas rekommendation (på finska): https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/opiskelu-ja-koulutus/ammatillisen-osaamisen-suunnitelmallinen-kehittaminen-hammaslaakarijarjestojen.

Lue myös
Etsitkö näitä?