På svenska

LedareHundra år för tandhälsan

26.1.2024
Pia Helander. (Kuva: Juha Korhonen)

I år har det gått 100 år sedan Finlands Tandläkarförbund grundades. Det skedde på självständighetsdagen, den 6.12.1924. Avsikten var att bevaka tandläkarnas och odontologie studerandenas intressen, och att upprätthålla en värdig anda och ett gott kamratskap. De målsättningarna syns fortfarande i förbundets värden, som i dag är sakkunskap, samhörighet och ansvarstagande.

Förbundet består av sina medlemmar. Dess uppgift är att representera alla tandläkare i landet, oberoende av i vilken omgivning de arbetar. Både för personalen på kansliet och för styrelsen och fullmäktige är det viktigt att man får in information, och att man får höra hur tandläkarnas vardag ser ut. När jag kan vidarebefordra kollegernas budskap i mitt arbete känner jag verkligen att jag verkar till allas bästa.

Mycket sådant som hör till arbetet och till föreningasverksamheten kan man numera sköta hemma i soffan, men det är inte längre så lätt att få kollegerna intresserade av lokalverksamheten. Här har vi en utmaning: hur ska vi utveckla medlemskapet och funktionerna i framtiden, så att de motsvarar dagens medlemskårs behov? Alla goda idéer är välkomna.

Att främja befolkningens munhälsa har ända från början varit en av förbundets uppgifter. Hälsofrämjandet och förbundets egen forskningsverksamhet skapar grunden för förbundets roll som en ansvarstagande sakkunniginstans och en hälsopolitisk aktör.

Tandläkarförbundet har under sin hundraåriga historia varit med om en mängd förändringar i samhället. Den mest betydelsefulla förändringen i vår verksamhetsmiljö på senare tid har varit social- och hälsovårdsreformen. Arbetet med att påverka den har stått i centrum för vår intressebevakning och vår lobbyverksamhet under de senaste åren. Nu har effekterna av reformen börjat synas också i kollegernas och våra patienters vardag. Förbundets arbete med att stödja medlemmarna fortsätter nu ännu när reformen ska verkställas i praktiken.

De största utmaningarna inom tandvården under kommande år är tillgången på utbildad personal, och hur man ska kunna säkra finansieringen. Behovet att spara inom statsfinanserna innebär en utmaning också för finansieringen av tandvården. Patienternas självrisk är stor både inom den offentliga och den privata tandvården. Vi måste kunna nå en finansieringsnivå som gör att vi kan garantera att alla kan få likvärda och högklassiga vårdtjänster.

Förbundet strävar efter att främja lösningar som gör det möjligt att utnyttja både den offentliga och den privata tandvårdens kapacitet till fullo.
Ett sätt att förbättra tillgången på fackpersonal är att satsa på trivseln i arbetet. Enligt de undersökningar vi har gjort ser tandläkarna uppskattningen av arbetet, möjligheterna att utvecklas, arbetets mångsidighet, positiva patientkontakter och möjligheten att se resultatet av sitt arbete som de viktigaste faktorerna som ger dem kraft och stimulans i arbetet.

När världen omkring oss hela tiden förändras, och det känns som om man hela tiden skulle stöta på oöverstigliga hinder inom intressebevakning och lobbyverksamhet, upplever jag själv det som en lättnad at få återgå till partientarbetet, att få uppleva interaktionen med patienterna och att få använda min egen yrkesskicklighet för patientens bästs. Grunden för arbetet ligger i en högklassig akademisk utbildning, och en möjlighet att utvecklas och fortbildas inom yrket – och dessutom, att vi alltid kan ringa upp en kollega och få goda råd. Det här jobbet kan vi, du och jag.

Pia Helander
Tandläkarförbundets styrelseordförande

Lue myös
Etsitkö näitä?