Uutiset

Juuri nytHammaslääkäripalvelujen keskeisin elementti

7.10.2022Heikki Kuusela

”Ihmiset ovat yrityksen tärkein voimavara.” Erityisen hyvin tämä kulunut väite pätee meillä, onhan hammaslääkärin käsi- ja asiantuntijatyö täysin henkilösidonnaista. Ilman hammaslääkäriä ei ole hammaslääkäripalveluja. Aina tämä ei kuitenkaan näy siinä, miten henkilöstöä työpaikalla käsitellään.

Motivoitunut työntekijä kykenee lähes mihin tahansa. Motivoitunut työntekijä on useimmiten myös tyytyväinen työntekijä. Miten henkilöstöä sitten motivoidaan?

Vastaus: eri ihmisiä eri tavoin. Eri tilanteissa ja elämänvaiheissa olevat työntekijät voivat olla eri portailla tarve­hierarkiassa. Yleensä työntekijä kuitenkin haluaa voida tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä. Hän haluaa kehittyä työssään ja haluaa tehdä työnsä hyvin. Hän todennäköisesti kaipaa kollegojen ja työnantajan arvostusta.

Työnantajan arvostus voi ja sen pitääkin ilmetä myös palkkakuitissa, mutta rahan motivoiva vaikutus kuitenkin helposti yliarvioidaan. Sanonnan mukaan foinikialaiset tekivät sanasta ”kiitos” tarpeettoman keksimällä rahan. Toisessa sanonnassa taas jonkin seikan turhuutta verrataan työnantajan kiitokseen ilman palkankorotusta. Vähättelemättä maallista mammonaa ei sitä voida kuitenkaan pitää työpaikan hyvinvointikysymyksessä päällimmäisenä. ”Kiitos” on varsin käyttökelpoinen ilmaisu edelleen.

Kun työnantaja arvostaa työntekijöitä, se voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijän toiveiden huomioimista työn järjestelyissä. Arvostus voi ilmetä työvälineiden ja hammaslääkärin työssä käytettävien tarveaineiden valinnassa. Arvostusta on myös hammaslääkärin kliinisen autonomian kunnioittaminen, joka on viime kädessä luottamusta ammattilaiseen ja hänen ammattitaitoonsa.

Tämä on tärkeää. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on toki työnantajan velvollisuus jo lain mukaan, mutta on siihen raadollisempikin syy. Hyvinvoiva henkilöstö on yksinkertaisesti hyvää bisnestä. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa, voi syntyä jännitteitä, pinnan alla piilevää pahoinvointia, kyräilyä, epäluottamusta, negatiivisuuden kierre.

Työskenneltyäni erilaisissa amerikkalaisen jalkapallon joukkueissa valmentajana parisen kymmentä vuotta olen lisäksi tehnyt mielestäni työelämäänkin soveltuvan havainnon: Ne ”hyvät tyypit”, joita työpaikkailmoituksissakin usein näkee metsästettävän, löytävät yleensä toisensa. Tällaisen vetovoiman kumuloituva vaikutus on merkittävä.

Heikki Kuusela
Hammaslääkäriliiton lakimies

Juuri nyt, Hammaslääkärilehti 11/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?