Post

VertaisarvioituHammashoidon kustannusarvion toteutumisen vaikutus potilastyytyväisyyteen opetushammashoitolassa

25.4.2018Jussi Parkkinen, Lauri Helminen, Mimmi Tolvanen, Satu Lahti, Risto Tuominen

Lähtökohdat

Lain mukaan kiireettömässä hammashoidossa tulee laatia ja kirjata myös kustannusarvio. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin kirjatut kustannusarviot toteutuivat ja kuinka arvioiden toteutuminen vaikutti potilaiden tyytyväisyyteen.

Menetelmät

Turun Opetushammashoitolassa tammikuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana  hoidetuille potilaille lähetettiin postitse potilastyytyväisyyteen liittyvä kysely. Hoitojaksojen kustannusarviotiedot sekä tiedot toteutuneista kustannuksista kerättiin potilasasiakirjoista.

Tulokset

Vähäisin tyytyväisyys havaittiin niillä henkilöillä, joiden kohdalla hoitojakson kustannusarvio oli ylittynyt yli 100 %. Tätä pienemmillä ylityksillä tai kustannusarvion alittumisella ei havaittu olevan vaikutusta tyytyväisyyteen.

Johtopäätökset

Näyttää siltä, että kustannusarvion merkittävä ylittyminen liittyy vähentyneeseen potilastyytyväisyyteen.

Kirjoittajat

Jussi Parkkinen, HLK
Turun yliopisto

Lauri Helminen, HLK
Turun yliopisto

Mimmi Tolvanen, FT
Turun yliopisto

Satu Lahti, HLT, EHL (terveydenhuolto)
Turun yliopisto

Risto Tuominen, HLT, MPH
Turun yliopisto / Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri / Namibian yliopisto

Artikkeli liittyy Jussi Parkkisen ja Lauri Helmisen syventävien opintojen tutkielmaan.
Artikkelin kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2018; 6: 30-32

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

The effect of cost estimate realization on patient satisfaction in a teaching clinic

According to legislation, a cost estimate must be documented in the medical record for patients in need of non-urgent dental care. Patients have to be informed of the cost estimate and the possible change of the estimate. The objective of this study was to investigate the realization of cost estimates and its association with patient satisfaction.
Patient satisfaction was investigated by a questionnaire sent via mail to 96 patients of The City of Turku Municipal Health Unit, Teaching Clinic of Oral Care. 64 patients returned the completed form. The questionnaire consisted of nine questions dealing with patient satisfaction regarding the treatment and the estimated and the actual costs of the treatment.  Satisfaction was measured with the Visual Analogue Scale. Data on cost estimates and costs were collected from patient records. Statistical comparison was made by the Kruskal-Wallis test.
Patient satisfaction was lower when the cost exceeded the estimate by over 100%. However, no statistically significant association was found if the cost exceeded the estimate by less than 100% or fell under the estimate or if the cost estimate was missing. It seems that a significant exceedance of a cost estimate is related to lower patient satisfaction.

Lue myös
Etsitkö näitä?