Tiede

Painotuoretta tiedettäFermentoidulla puolukkamehulla on useita antimikrobiaalisia ja anti-inflammatorisia suuvaikutuksia

2.1.2023

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää fermentoidun puolukkamehun anti-inflammatorisia, antiproteolyyttisiä sekä antimikrobiaalisia ominaisuuksia. Lisäksi kartoitettiin fermentoidun puolukkamehun vaikutuksia kariekseen, parodontiittiin ja gingiviittiin, syljen ominaisuuksiin sekä kuivan suun oireisiin.

Tutkimukseen osallistui 25 aikuispotilasta Helsingistä ja Joensuusta. Tutkittavat käyttivät fermentoitua puolukkasuuhuuhdetta suun kotihoidon tukena puolen vuoden ajan. Suuhuuhdetta käytettiin 10 ml kerrallaan, puolen minuutin ajan kerran päivässä. Tutkittaville tehtiin suun tarkastus tutkimuksen alussa sekä 6 kuukauden ja 12 kuukauden kuluttua. Tarkastuksessa selvitettiin seuraavat arvot: DMFT, DMFS, DS, VPI, BOP ja ientaskujen syvyys (PPD). Lisäksi kerättiin aMMP-8-suuhuuhdenäyte, joka mittaa kiinnityskudosten matala-asteista tulehdusta, sekä toinen huuhdenäyte syljen mikrobikoostumuksen tutkimusta varten. Tutkittavilta mitattiin myös leposyljen ja stimuloidun syljen määrä, syljen puskurikapasiteetti sekä syljen pH, ja he täyttivät kuivan suun oireita kartoittavan kyselyn.

Fermentoidun puolukkamehun käyttö suun omahoidon tukena lisäsi tilastollisesti merkitsevästi leposyljen ja stimuloidun syljen eritystä sekä paransi syljen puskurikapasiteettia. Lisäksi se vähensi kuivan suun tunnetta. Huomionarvoista on, että tutkittavien syljen pH ei muuttunut tutkimuksen aikana ja että fermentoidun puolukkamehun positiiviset vaikutukset pysyivät huuhteen käytön lopettamisen
jälkeen.

Syljen Streptococcus mutans -bakteerien sekä Candida-hiivasienten määrät, samoin kuin DS-, BOP- ja VPI-arvot, pienenivät merkittävästi fermentoidun puolukkasuuhuuhteen käytön aikana, kun taas laktobasillien määrä kasvoi. Myös aMMP-8-, DMFT- ja DMFS-tasoissa oli merkittäviä eroja kolmen mittausajankohdan välillä. Ientaskujen syvyyteen puolukkasuuhuuhteella ei ollut vaikutusta.

Voidaankin todeta, että fermentoidulla puolukkasuuhuuhteella on kariesta ja parodontaalisairauksia ehkäisevä ja hillitsevä vaikutus. Sen käyttö vähentää S. mutansin ja Candida-hiivojen määrää syljessä ja tasapainottaa näin suun mikrobiomia. Sillä on myös anti-inflammatorinen ja antiproteo­lyyttinen vaikutus suun kudoksiin: se vähentää plakkia ja ienverenvuotoa sekä alentaa syljen aMMP-8-pitoisuutta. Fermentoitu puolukkamehu on turvallinen lisä suun omahoidon tueksi; se on lisäaineeton ja sen voi myös niellä. Puolukan fenolisilla yhdisteillä on limakalvoja suojelevia ominaisuuksia, ja lisääntynyt syljeneritys sekä puskurikapasiteetti suojaavat hampaita ja
ikeniä.

 

Effects of Fermented Lingonberry Juice Mouthwash on Salivary Parameters – A One-Year Prospective Human Intervention Study

Dent J (Basel) 2022; 10(4): 69.
Julkaistu verkossa 14.4.2022.
doi:10.3390/dj10040069

Antimicrobial and anti-inflammatory oral effects of fermented lingonberry juice – a one-year prospective human intervention study

Eur J Dent 2022 (painossa)

Pirjo Pärnänen1, Sari Lomu1, Ismo T. Räisänen1, Taina Tervahartiala1,
Timo Sorsa1, 2

1 Suu- ja leukasairauksien osasto, Helsingin yliopisto / Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
2 Suulääketieteen osasto, Karoliininen instituutti, Tukholma

Lue myös
Etsitkö näitä?