Post

VertaisarvioituErosiivisen kulumisen diagnosointi ja hoito Suomessa

5.3.2021Amanda Flankkumäki, Tarja Tanner, Hanna Kangasmaa, Aida Mulic, Simon E. Kopperud, Hannu Vähänikkilä, Marja-Liisa Laitala, Vuokko Anttonen, Viivi Alaraudanjoki

Lähtökohdat
Eroosiovaurioiden esiintyvyys on lisääntynyt erityisesti teini-ikäisillä sekä nuorilla aikuisilla. Toistaiseksi ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka suomalaiset hammaslääkärit diagnosoivat ja hoitavat eroosiota.

Menetelmät
Tutkimusaineisto kerättiin Webrobol-kyselyllä, joka lähetettiin Suomen Hammaslääkäriseura Apolloniaan kuuluville hammaslääkäreille (n = 3 664). Kyselyssä kartoitettiin eroosion diagnosointia ja dokumentointia sekä näkemyksiä eroosion yleisyydestä ja aiheuttajista. Lisäksi tiedusteltiin hoitokeinoja erikseen esitettyyn potilastapaukseen. Kyselyyn vastasi 866 hammaslääkäriä (24 %).

Tulokset
Lähes kaikki vastaajat (98 %) ilmoittivat kirjaavansa eroosiolöydökset potilasasiakirjoihin, mutta 62 % ei käyttänyt eroosion vakavuutta kuvaavia luokittelujärjestelmiä. Yli puolet (65 %) koki saavansa selville eroosiovaurioiden syyn; yleisimpinä syinä pidettiin virvoitus- (85 %) ja energiajuomia (60 %). Lähes puolet (45 %) selvitti aina eroosiopotilaan dieettihistorian. Näkemyksissä sen suhteen, millaisia neuvoja ja hoitoa potilastapauksen potilaalle pitäisi antaa, oli hajontaa, mutta kaikki vastaajat antaisivat ruoka- ja juomatottumuksiin liittyviä ohjeita.

Johtopäätökset
Eroosiovaurioiden dokumentointiin, seurantaan ja hoitolinjauksiin kaivataan yhtenäistä ohjeistusta.


Kirjoittajat

Amanda Flankkumäki, HLK
Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Tarja Tanner, HLT
Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Hanna Kangasmaa, EHL
Vaasan kaupunki / Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Aida Mulic, HLT, EHL
NIOM

Simen E. Kopperud, HLT
NIOM

Hannu Vähänikkilä, FT
Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta

Marja-Liisa Laitala, prof., EHL
Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Vuokko Anttonen, prof. emerita
EHL, Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Viivi Alaraudanjoki, HLT
Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö

Suom Hammaslääkäril 2021; 4: 26–34
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

How is erosive tooth wear diagnosed and treated in Finland?

Erosive tooth wear (ETW) is an increasing and common problem, especially among adolescents and young adults. It is important to identify the causes and stop the progression of erosive lesions. This study is the first one to analyse the diagnosing and treatment choices of Finnish dentists for ETW.

In this questionnaire-based study we investigated how Finnish dentists diagnose and document ETW. Opinions about the prevalence, the causes of ETW and the treatment decisions in patient cases were also investigated. An electronic questionnaire was sent to 3664 Finnish dentists whose e-mail address was found in Finnish Dental Society Apollonia register. 866 dentists responded to the questionnaire.

The results indicated that almost all (98%) dentists recorded ETW in patient records. 62% did not use any specific scoring system. Over half of the dentists (65%) reported finding the cause for ETW. Carbonated beverages and energy drinks were the most common causes. The majority of the respondents (81%) usually assessed the patient’s dietary history. There were dispersions in the dentists’ treatment decisions and given advices in patient cases. All respondents would provide information about healthy dietary and drinking habits. The most common treatment choice was the use of local fluoride.

To conclude, there is a need for standardized current guidelines to document, follow and treat the ETW patients.

Lue myös
Etsitkö näitä?