Post

VertaisarvioituEhlers-Danlosin syndrooman ilmentyminen suun ja pään alueella

2.11.2018Mirjami Corcoran, Virpi Harila, Pertti Pirttiniemi

Lähtökohdat

Ehlers-Danlosin syndrooma on harvinaisena pidetty ja huonosti tunnettu sidekudossairaus, joka ilmenee moninaisina oireina. Tässä kirjallisuuskatsauksessa kuvataan EDS:n aiheuttamia muutoksia ja niiden esiintyvyyttä suun ja pään alueella sekä tarkastellaan näiden muutosten merkitystä hammaslääkärin näkökulmasta.

Menetelmät

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 28 muun muassa Pubmedistä haettua, EDS:ää käsittelevää katsausartikkelia, joissa suun tai pään alue oli huomioitu. Katsauksessa huomioitiin myös yliliikkuvaa leukaniveltä koskevat Käypä hoito -suositukset. Kotimaista tietoa EDS:stä haettiin Reumaliiton ja Suomen Ehlers-Danlos -yhdistyksen verkkosivuilta.

Tulokset

EDS on luultua yleisempi. Osalla potilaista oireet sopivat uuden yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät (HSD) -diagnoosin alle. EDS ilmenee suun alueella usein TMD-ongelmina, ja karioituminen, parodontiitti, hauraat kudokset, päänsäryt ja uniapnea ovat potilailla yleisiä. Hampaat liikkuvat oikomishoidon aikana tavallista nopeammin, ja puudutteiden teho voi olla heikentynyt.

Johtopäätökset

Suun alueen ongelmat jäävät usein huomiotta EDS:ää sairastavan hoidossa. Tietoutta EDS-potilaiden suunterveydestä tarvittaisiinkin lisää. EDS-potilaan hammashoidossa oikeanlainen lähestymistapa on tärkeä ja edellyttää sairauden piirteiden tuntemista. Joskus hammaslääkärin huomaamat muutokset voivat auttaa EDS:n diagnosoinnissa.

Kirjoittajat

Mirjami Corcoran, HLK
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Virpi Harila, dosentti, HLT, EHL
Oulun yliopistollinen sairaala

Pertti Pirttiniemi, professori
Suun terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
Oulun yliopistollinen sairaala

Artikkeli perustuu Mirjami Corcoranin hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2018; 12: 22-27
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Oral and craniofacial manifestations of Ehlers-Danlos syndrome

Ehlers-Danlos syndrome is a connective tissue disorder. The manifestations of EDS vary a great deal and the disease is not well known. Hypermobile joints and stretchy skin are typical symptoms of EDS.

In this literary survey we describe the oral and craniofacial manifestations of EDS and their meaning from a dental perspective. We also wanted to clarify the prevalence of EDS.

This literary survey was made using 28 publications primarily searched from Pubmed.

The prevalence of EDS is higher than previously thought. It has been estimated that even over 3% of the population have hypermobile EDS subtype. Some of the diagnosed individuals also match a new diagnose called HSD, also known as hypermobility spectrum disorders.

Commonly seen manifestations of EDS are TMD-problems, caries, periodontal disease, fragile tissues, headaches, and sleep apnea. The effect of local anesthesia can be weakened and in orthodontic treatment teeth can move faster than normally.

The oral problems of EDS are often left unnoticed in the treatment of a patient with EDS. It is recommended to add the knowledge of oral health in EDS.

The right approach to dental care is important and requires knowledge of the characteristics of the disease. The symptoms noticed by dentists can play a role in the diagnosing of EDS.

Lue myös
Etsitkö näitä?