På svenska

LedareDu är den bästa valcoachen

7.10.2022Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva Kimmo Brandt)

Man blir rent av andfådd när det blir tal om val. Vi har verkligen många val på kommande inom en kort tid. År 2021 var det kommunalval. Det här året började med historiens första regionala val. Förberedelserna för riksdagsvalet nästa vår är redan i full gång. 2024 är det presidentval, och dessutom väljs Finlands europarlamentariker samma vår. Våren 2025 har vi igen kommunal- och regionval. 2026 kan vi andas ut, men redan följande år, alltså 2027, har vi riksdagsval igen. Finns det något annat land där medborgarna får rösta lika ofta?

Det finns ju en risk att röstningsintresset svalnar med en sådan valmaraton. Men nu förbereder vi oss ändå för ett riksdagsval som på många sätt är annorlunda än förra gången. Nästa vår har både röstarna och kandidaterna redan fått en liten försmak av vad social- och hälsovårdsreformen har fört med sig. Det återstår att se om det – tillsammans med alla andra omvälvande händelser – inverkar på valresultatet.

Valdeltagandet var 72,1 % i förra riksdagsvalet. Det blir intressant att se hur högt valdeltagandet stiger på våren. Nu är partiernas kandidatuppställning i full gång. Enligt nyheterna kommer 20 riksdagsmän nu att lämna riksdagen. Det finns alltså plats för nya kandidater. Kommer vi nu att kunna få in tandläkare bland de nya? Det hoppas vi, åtminstone.

För tillfället håller Tandläkarförbundet på att göra upp sina målsättningar inför valet. Vi är i samma situation som alla andra: hur skilja sig från mängden, och bli hörd och sedd? Eller, med andra ord, hur ska vi lyckas i valet? Inför riksdagsvalet gör vi mycket på ett annat sätt än förra gången. I stället för stugkvällar, papper och penna har vi nu digitalisering, nyhetsbrev och sociala medier. Så ser valarbetets spelplan ut, och vi ska ändå inte glömma de personliga mötena, som vi äntligen igen har kunnat återvända till.

Nu är det miljöaspekten som är ledstjärnan. President Sauli Niinistös hustru Jenni Haukio disputerar för doktorsgraden i december. Avhandlingens rubrik är, fritt översatt från finska, ”Från den fria interaktionens ideal till den inre mobiliseringens realitet? Partiernas digitala valkampanjarbetes strategiska dimensioner och dilemman”.

När Förbundets valmålsättningar har gjorts upp har man lyssnat på regeringens och det hälsopolitiska utskottets åsikter. Vi, och de övriga förbunden inom social- och hälsovården, har samma ständigt återkommande ämnen, nämligen finansieringen, personalresurserna, utbildningen och den åldrande befolkningen. När vi träffat beslutsfattare har vi till vår glädje konstaterat att många redan har en helt klar bild av grundläggande fakta kring den orala hälsan, och att de är intresserade av att höra mera. Många beslutsfattare tycker vi är intressanta, oberoende av parti. Vi får bra respons på att tandvårdsfrågor blir synliggjorda. Numera förstår man, att hälsotillståndet i munnen inverkar på hälsotillståndet i sin helhet, och på välbefinnandet. När vi nu söker vår plats bland aktörerna inom social- och hälsovården måste vi driva våra egna intressen.

Vi har ett arbetsdrygt halvår av påverkan framför oss. Vi utmanar varje medlem i Förbundet att delta i arbetet, för ditt stöd och din hjälp är allra viktigast för en lokal kandidat.

Henna Virtomaa
Tandläkarförbundets verksamhetsledare

Ledare, Tandläkartidning 11/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?