Post

VertaisarvioituCrohnin tauti ja orofakiaalinen granulamatoosi lapsilla

16.2.2018Ulla Saarnisto, Heikki Alapulli, Kaija-Leena Kolho, Liisa Aine

Lähtökohdat

Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys on lisääntynyt selkeästi viimeisten 10 vuoden aikana, ja yhä useampi hammaslääkäri kohtaa orofakiaalista granulomatoosia (OFG) tai Crohnin tautia sairastavan potilaan.

OFG-potilaalla on suun ja kasvojen alueen granulomatoottinen tulehdus. Osalle OFG-potilaista kehittyy myöhemmin Crohnin tauti. On edelleen epäselvää, onko OFG oma tautikokonaisuus vai Crohnin taudin suumanifestaatio.

Artikkelin tarkoitus on kuvata lasten ja nuorten OFG:n ja Crohnin taudin suumuutosten diagnostiikkaa ja hoitoa.

Menetelmät

Artikkelia varten tehtiin kirjallisuushaku PubMed-tietokannasta sekä perehdyttiin HYKS:n Lastenklinikan hoitokäytäntöön.

Tulokset

OFG:n ja Crohnin taudin hoidosta ei ole yhtenäisiä hoitosuosituksia, vaan hoito perustuu potilastapauksiin.

Hoito on tyypillisesti moniammatillista. Hammaslääkärin osuutena hoidossa on suumuutosten diagnosointi ja paranemisen seuranta sekä omahoidon neuvonta.

Usein potilaat hyötyvät ns. herkän suun hammastahnan käytöstä, ja osa potilaista saa apua ruokavalioneuvonnasta.

Johtopäätökset

Hammaslääkärin tulee tunnistaa mahdolliset OFG:n tai Crohnin taudin suumuutokset sekä osata lähettää potilas jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Kirjoittajat

Ulla Saarnisto, EHL, kliininen hammashoito, painotusalueena lasten hammashoito
TAYS, suusairauksien yksikkö
ulla.saarnisto@fimnet.fi
Heikki Alapulli, EHL
HYKS, suu- ja leukasairauksien klinikka
Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori, lasten gastroenterologi
Tampereen yliopisto, Tays ja HYKS Lastenklinikka
Liisa Aine, dosentti, EHL
TAYS, suusairauksien yksikkö

Suom Hammaslääkäril 2018; 3: 20-26

Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Crohn´s disease and orofacial granulomatosis in children

The prevalence of inflammatory bowel diseases has increased over the last ten years in Finland.

Orofacial granulomatosis (OFG) is described as a granulomatous inflammation of an oral cavity or face, and some of the OFG patients will be diagnosed with Crohn´s disease later on. Crohn´s disease may also manifest in the oral cavity and sometimes a dentist is the first health care professional to meet the patient.

Therefore, it is important for dentists to be able to diagnose and refer the patient to adequate treatment. This article focuses on the diagnostics and treatment of OFG and oral Crohn’s disease

Lue myös
Etsitkö näitä?