Tiede

Lääke & tiedeCOVID-19-pandemia – mitä se suun terveydenhuollossa merkitsee?

16.3.2020Jukka H. Meurman

Tammikuussa Hammaslääkärilehteen kirjoittamani kolumnin jälkeen koronavirusepidemia sananmukaisesti mullisti maailmanmenon. Mediassa asiaa on käsitelty lähes hysteerisesti, valtiot ovat sulkeneet rajojaan, ja WHO on antanut pandemiahälytyksen.

Ulkoministeriö, sairaanhoitopiirit ja yliopistot sekä monet firmat asettivat matkailurajoituksia. Lentoliikenne moniin kohteisiin pysähtyi täysin. Viranomaiset, kuten meillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, päivittävät jatkuvasti suosituksiaan. Niissä korostuu ennen kaikkea päivittäisen käsihygienian merkitys infektioiden torjunnassa.

Mitä tämä kaikki merkitsee suun terveydenhuollolle? Luultavasti potilaskatoa, kun pelästyneet ihmiset peruuttavat varaamiaan aikoja. Hammashoidossa tunnontarkka hygienia on arkipäivää, joten toimenpiteitä ajatellen mikään ei sinänsä muutu potilaiden hoidossa.

Mutta potilaiden välissä tapahtuvaa hoitoyksiköiden puhdistusta, kuten pintojen pyyhkimistä desinfektioaineella, on syytä tehostaa. Hoidossa käytettävät kertakäyttövälineet ja tarvikkeet on huolella kerättävä desinfektioainetta sisältäviin astioihin tai suljettaviin jätepusseihin ja hävitettävä asianmukaisesti.

Viranomaissuosituksia ja määräyksiä on syytä päivittäin seurata. Monet terveydenhuollon toimijat, kuten suuret vastaanottoketjut, ovat antaneet myös omia suosituksiaan. Flunssaisten potilaiden elektiivistä hammashoitoa on syytä siirtää. Ensiapuluonteiset toimenpiteet, kuten särkypotilaiden hoito, on aina annettava. Potilaiden kättely on nyt kielletty.

Mikäli vastaanotolle saapuu potilas, jolla on syytä epäillä koronavirusinfektiota, toimitaan kirjaimellisesti THL:n ohjeiden mukaisesti. Ne löytyvät esimerkiksi Terveysportista ja päivittyvät siis jatkuvasti. Oma ja henkilökunnan varautuminen COVID-19-infektioon on myös syytä päivittää em. ohjeistusten mukaisesti. Siten vähäisetkin flunssan oireet ovat syy jäädä kotiin, kunnes tuntee itsensä terveeksi.

Omat loma- ym. matkailurajoitukset ja matkalta paluun karanteenit on myös hyvä pitää mielessä. Epidemian edetessä koettiin välittömästi suurten niin kotimaisten kuin kansainvälisten kokousten ja kongressien peruuntuminen.

COVID-19-pandemian edessä suun terveydenhuollon henkilöstön ei ole syytä panikoida, vaan asiaan tulee suhtautua ammattimaisesti. Omat tiedot tulee pitää ajan tasalla, jotta tarvittaessa voi neuvoa ja opastaa myös huolestuneita potilaita.

Lue myös
Etsitkö näitä?