På svenska

LedareBesegra karies – hur och varför?

2.10.2020
kolumni_anttonen_ja_pollanen

I augusti publicerades en ny rekommendation om god medicinsk praxis, på originalspråket finska Käypä hoito-suositus. Den behandlar kariesbekämpning både ur den enskilda patientens och ur hela befolkningens perspektiv.

I enlighet med den feedback man fått tidigare har man dels lagt till direktiv rörande karies hos äldre personer, och dels gjort arbetsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna inom tandvården klarare när det gäller kariesbekämpning.

Tecken på karies finns hos nästan alla vuxna, och nya tandfyllningar och reparation av gamla fyllningar belastar hela tandvården. År 2019 gjordes det sammanlagt ca. 2,7 miljoner tandfyllningar. Samtidigt kommer man inte upp till den önskade nivån på tandborstningen – varken hos barn eller vuxna, för att inte tala om äldre med egna tänder på olika slag av anstalter och äldreboenden.

Om karies inte hejdas blir hålen djupare, man får ont, och det leder till slut till allvarliga infektioner som kan sluta med att man förlorar tänder. Dålig munhygien ökar också risken för att anstalts- och sjukhuspatienter ska få lunginflammation och andra luftvägsinfektioner. Enklast och billigast vore, att hindra hålen att uppstå och att växa.

Den uppdaterade vårdrekommendationen ger oss redskap, anpassade för finländska förhållanden, för att behärska kariesläget med hänsynstagande till den individuella kariesrisken, hur aktiva och hur djupa kariesskadorna är, och vilken situationen är i munnen som helhet. Om man inte kan konstatera någon kariesrisk, eller om den är moderat och det inte finns aktiva kariesangrepp, räcker det med ett hälsosamt leverne och god hemvård för att hålla kariesläget i schack. I den uppdaterade versionen rekommenderar man igen att man i alla åldrar ska använda fluortandkräm morgon och kväll. Också rekommendationerna om tilläggsfluor är uppdaterade; nu finns det också en karta baserad på Geologiska forskningscentralens data, som visar fluorhalten i det lokala dricksvattnet.

En effektiverad, individuell vårdplan görs alltid upp om patienten har aktiva, växande kariesangrepp, eller om man bedömer att kariesrisken är medelhög eller hög. Man eftersträvar alltid att hejda begynnande, aktiva kariesangrepp. När kariesrisken är hög väljer man lättare att hejda eller fylla kariesangreppen, och när risken är medelhög eller låg är behandlingströskeln högre. Tandvårdspersonalen har en central roll när det gäller att bedöma situationen, att göra upp en individuell terapiplan, att motivera patienten och att hindra att kariesangreppen utvecklas, liksom också vid uppföljningen. Åtgärderna som görs hemma och på mottagningen för att begränsa kariesutvecklingen har samlats på en och samma bild. Det borde göra vårdpersonalens roll klarare.

En ny aspekt som införts i rekommendationen är direktiv för hur man ska minska kariesangreppen hos äldre och hos patienter på anstalter och sjukhus. I bakgrundsmaterialet finns information om hur man kan upprätthålla munhygienen också hos icke kooperativa och dementa patienter.

Vi hoppas, att den uppdaterade rekommendationen om kariesvård ska slitas i händerna på användarna, och att den ska motsvara fältets behov.

I oktober 2020 genomförs ACFF:s (Alliance for Caries Free Future) Inga hål I framtiden -dag i Finland. Den finska kampanjen på sociala medier har rubriken Koko Suomi harjaa, på svenska Hela Finland borstar (2×2+Fluortandkräm; två gånger om dagen, i 2 minuter med fluortandkräm), #kokosuomiharjaa. Kampanjen syns på YLE1 i form av korta inslag, och på Facebook, Instagram och Tiktok, och på THL:s, Apollonias, Tandläkarförbundets, Farmasialiittos och Munhälsovårdens fackförbund STAL:s egna kanaler, eftersom de officiellt stöder kampanjen. De kanalerna öppnas den 5.10. och de är öppna till den 28.10.

Vi utmanar er, bästa kolleger, att delta i kampanjen! Utmana era patienter att borsta tänderna enligt rekommendationen, och använd också era egna kanaler för att informera om kampanjen.

Lue myös
Etsitkö näitä?