Tiede

VertaisarvioituBarodontalgia – Painevaihteluiden ­aiheuttama hammaskipu

14.6.2024Risto Oudman, Annakaisa Muhonen, Tuomo Leino, Richard Lundell, Antti Kämppi

Barodontalgia on vähän tutkittu aihe hammaslääketieteessä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää barodontalgian alaan liittyvää kirjallisuutta ja kuinka paljon barodontalgiaa esiintyy sukeltajilla ja lentäjillä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli arvioida kliinikon näkökulmasta, kuinka barodontalgian riskiä voidaan vähentää suun terveydenhuollossa tehtävien toimenpiteiden osalta.

Tutkimuksessa löydettiin 19 alkuperäisartikkelia barodontalgian prevalenssista. Artikkeleista 11 käsitteli sukeltajia ja kahdeksan lentäjiä. Artikkeleihin sisältyi sekä sotilas- että siviilipuolen lentäjät ja sukeltajat. Artikkelien tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus, ja mittarina toimivat koko uran aikana ilmenneet barodontalgiaksi luokiteltavat oireet.

Tulosten perusteella barodontalgia on verrattain yleistä maailmalla, mutta vähäistä Suomessa. Keskimääräinen barodontalgian prevalenssi lentäjillä oli 10,2 % ja 15,6 % sukeltajilla. Koska barodontalgiaa esiintyy erityisesti hammastoimenpiteiden jälkeen, tulee lentäjille ja sukeltajille tehtäviin toimenpiteisiin kiinnittää erityistä huomiota.

Kirjoittajat

Risto Oudman
HLL
Suu- ja leukasairauksien osasto
Helsingin yliopisto

Annakaisa Muhonen
HLL, väitöskirjatutkija
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, ­Sotilaslääketieteen keskus
Puolustusvoimat
Helsingin yliopisto

Tuomo Leino
Dosentti, LT, korva-, nenä- ja ­kurkkutautien erikoislääkäri
Lääkintäeversti
Ilmavoimien esikunta
Puolustusvoimat

Richard Lundell
Dosentti, LKT, EL
Lääkintäkapteeniluutnantti, ­hallintoylilääkäri/apulaisjohtaja
Kenttälääkinnän palveluyksikkö, ­Sotilaslääketieteen keskus
Puolustusvoimat

Antti Kämppi
Dosentti, HLT, EHL, FM
Yliopistonlehtori
Suu- ja leukasairauksien osasto
Helsingin yliopisto

 

Barodontalgia – Toothache triggered by pressure changes

Barodontalgia is a minimally explored subject within the field of dentistry. The purpose of this study was to review the literature related to barodontalgia and investigate its prevalence among divers and aviators. Another objective of the study was to assess, from a clinician’s perspective, how the risk of barodontalgia can be reduced through oral health care measures.

Nineteen original articles on the prevalence of barodontalgia were identified in this study. Eleven of these articles focused on divers, while eight focused on aviators, including both military and civilian personnel. The research methodology employed in these articles consisted of survey studies, with symptoms classified as barodontalgia observed over the course of their careers.

Based on the results, barodontalgia appears to be relatively common worldwide but less so in Finland. The average prevalence of barodontalgia among aviators was 10.2%, and among divers 15.6% respectively. Since barodontalgia is especially prevalent following dental procedures, special attention should be paid to performing procedures with a known risk of barodontalgia for aviators and divers.

 

Suom Hammaslääkäril 2024; 6–7: 26–31.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?