Post

Tiedeuutinen maailmaltaArtrosenteesi-hyaluronihappohoidosta pysyvä apu leukanivelen artroosiin?

1.10.2021Laura Kimari
istock-leukanivel_kipu
Kuva: iStockphoto

Tuoreen tutkimuksen mukaan lyhytaikaisen HA-viskosuplementaatio-artrosenteesihoidon tulokset pysyvät useimmilla leukanivelen
artroosia sairastavilla potilailla erinomaisina tai hyvinä jopa vuosikymmeniä.

Artrosenteesi on mini-invasiivinen menetelmä, jossa leukanivel huuhdellaan yhden tai kahden neulan avulla keittosuolaliuoksella. Artrosenteesiin voidaan yhdistää hyaluronihappo(AH)-viskosuplementaatio, jonka tarkoituksena on palauttaa nivelen hyaluronihappopitoisuus terveelle tasolle. Artrosenteesin tehoa tulehduksellisten, rappeuttavien leukanivelsairauksien hoitona on tutkittu paljon, mutta pitkäaikaisseurantoja aiheesta ei kuitenkaan juuri ole.

Italiassa keväällä 2020 toteutetussa tutkimuksessa selvitettiinkin, kuinka hyvin artroosipotilaille tehdyn artrosenteesi-hyaluronihappohoitojakson tulokset kestävät pitkäaikaisseurannassa.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 103 eri-ikäistä potilasta (13 miestä ja 90 naista; ikä 30–91 v., ka 63,7 v.). Kaikilla potilailla oli vuosina 1998–2010 diagnosoitu RDC/TMD-kriteeristön mukaan leukanivelen artroosi, johon ei liittynyt lihasoireita eikä reumaattisia sairauksia. Potilaille oli diagnoosin jälkeen tehty artrosenteesi-hyaluronihappohoito, joka koostui viidestä kerran viikossa toteutetusta hoidosta. Kaikkia potilaita oli hoitanut sama suu- ja leukakirurgi samaa protokollaa käyttäen.

Hoitokokonaisuuden kliiniset tulokset arvioitiin seuraavien mittarien perusteella: maksimaalinen suun avaus millimetreinä, kipu leuan toiminnan yhteydessä, kipu levossa, itsearvioitu purennan teho sekä itsearvioitu hoidon teho. Potilaan tilanne arvioitiin näitä mittareita käyttäen ennen hoitoa (T0); arviointi toistettiin noin 3 kk hoidon jälkeen (T1) ja vuosi hoidon jälkeen (T2). Tässä tutkimuksessa (T3) hoidoista oli ehtinyt kulua jo 10–22 vuotta.

Jo aiemmin tutkijat olivat todenneet, että valtaosalla potilaista artroosiin liittyvät ongelmat olivat helpottaneet huomattavasti jo 3 kk hoidon jälkeen. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että potilaiden tilanne oli pysynyt hyvänä tai jopa parantunut aikapisteiden T2 ja T3 välillä. Saamansa hoidon tehon arvioi tässä tutkimuksessa erinomaiseksi 56 % potilaista ja hyväksi 26,5 %. Seitsemän potilasta oli tarvinnut ja saanut artroosiinsa lisähoitoa aikapisteen T2 jälkeen. Esimerkiksi kipu leuan toiminnassa oli vähentynyt aikapisteiden T0 ja T3 välillä keskimäärin 5,3 VAS-pistettä ja kipu levossa 3,5 pistettä. Itsearvioidun purentatehon osalta parannus oli T0:n ja T3:n välillä 3,1 VAS-pistettä. Suun maksimaalinen avaus oli parantunut 4,4 mm.

HLT, EHL, ylihammaslääkäri Rosita Kantola muistuttaa, että leukanivelen artroosia hoidetaan ensisijaisesti konservatiivisilla ja noninvasiivisilla menetelmillä: purentakiskolla, fysioterapialla, liikeharjoituksilla sekä lääkkeillä.

– Iäkkäillä potilailla leukanivelen artroosikivun hoito saattaa olla haastavaa, koska heillä on usein sellaisia perussairauksia tai lääkityksiä, joiden takia tulehduskipulääkkeiden käyttöä pitää välttää, eikä parasetamoli aina auta riittävästi.  

TMD:n Käypä hoito -suosituksen mukaan leukanivelen artrosenteesia koskeviin tutkimustuloksiin on suhtauduttava varovasti, koska tutkimukset ovat olleet heterogeenisiä ja tulokset ristiriitaisia.

– Tämä tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että artrosenteesi yhdistettynä hyaluronihappo-viskosuplementaatioon voi antaa pitkäkestoisen lievityksen leukanivelen artroosikipuun.  

Lähde: Guarda-Nardini L, Meneghini M, Zegdene S, Manfredini D. Temporomandibular Joint Arthrocentesis in Patients with Degenerative Joint Disease: A 10- to 22-year Follow-up. J Oral Facial Pain Headache 2021; 35(2): 113–8.

Uutisen asiantuntijatarkastajana on toiminut HLT, EHL, ylihammaslääkäri Rosita Kantola Vaasan sairaanhoitopiiristä.

Lue myös
Etsitkö näitä?