Post

Painotuoretta tiedettäaMMP-8-tuolinvierustesti parantamaan hammas- ja yleislääketieteen yhteistyötä esidiabeteksen ja parodontiitin riskiarvioinnissa

23.10.2020

Parodontiitti on globaalisti merkittävä krooninen tulehdussairaus. Se vaikuttaa merkittävästi yksilöiden terveyteen ja muodostaa taloudellisen haasteen yhteiskunnalle ja terveydenhuoltopalveluille. Parodontiitti aiheuttaa hampaiden kiinnityskudosten tuhoutumista, minkä lisäksi sillä on haitallisia systeemisiä vaikutuksia.

Parodontiitti ja sen ylläpitämä krooninen matala-asteinen tulehdus ovat yhteydessä moniin sairauksiin, kuten diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja Alzheimerin tauti, vaikuttaen mm. niiden hoitotasapainoon ja etenemisriskiin. Kansainväliset lääketieteelliset konsensusraportit suosittavat diabetes- ja sydän- ja verisuonisairauspotilaille säännöllistä suunterveyden tutkimusta, seurantaa ja ylläpitohoitoa. Nämä seikat korostavat hammas- ja yleislääketieteen yhteistyön merkitystä.

Parodontiitin ja diabeteksen välillä on tunnetusti kaksisuuntainen yhteys. Diabetes lisää parodontiittiin sairastumisen riskiä, kun taas pitkittynyt ja hoitamaton parodontiitti voi heikentää diabeteksen hoitoa ja hoitotasapainoa. Diabetespotilaiden määrä on nelinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana, ja erityisesti tyypin 2 diabetes on muodostunut globaaliksi ongelmaksi. Tyypin 2 diabetes jää usein tunnistamatta, koska se on oireeton sairauden ensi vaiheilla. Esidiabetes eli kohonnut veren glukoositaso lähes aina edeltää diabetesta, minkä vuoksi sen aikainen tunnistaminen ja interventio ovat tärkeitä.

Suomalais-ruotsalais-kreikkalainen tutkimus selvitti mahdollisuutta ja edellytyksiä seuloa ja tunnistaa hyperglykemia (HbA1c ≥ 5,7 %) ja siten mahdolliset diagnosoimattomat (esi)diabeteksen riski-
potilaat hammaslääkärin vastaanotolla. Esidiabeteksen tunnettuja riskitekijöitä ovat ylipaino ja ikä ≥ 45 v. Riskipotilaiden tunnistaminen tarkentui, kun tietoon potilaan ylipainosta ja iästä yhdistettiin positiivinen aMMP-8-tuolinvierustestitulos (aktiivisen parodontiitin riskimittari) ja/tai parodontiitin vaikeusaste (parodontiitin luokitusjärjestelmä 2018). Tietojen yhdistäminen tarjoaa strategian arvioida hammaslääkärin vastaanotolla potilaiden diagnosoimattoman (esi)diabeteksen riskiä ja jatkotutkimusten tarvetta.

Suomalais-ruotsalais-nigerialais-kreikkalainen tutkimus puolestaan arvioi
aMMP-8-tuolinvierustestin mahdollisia hyötyjä parodontiittiriskipotilaiden tunnistamiseen COVID-19-aikakaudella erityisesti tilanteissa, joissa hammaslääketieteellisen osaamisen ja välineiden saatavuus ovat rajoitettuja. Tällaisia ovat mm. lääkärin ja hoitajan vastaanotot sekä hoito- ja hoivakodit. Parodontiittiin yhteydessä olevat diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet ovat myös COVID-19:n riskitekijöitä ja yleisiä ikäihmisillä, minkä lisäksi parodontiitti lisää ikäihmisten sairaalasyntyisen keuhkokuumeen riskiä. Tutkimus näkee tärkeäksi tunnistaa suunterveyden ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. aMMP-8-tuolinvierustesti voisi tarjota mahdollisuuden parantaa hammas- ja yleislääketieteen ja yleisestikin terveys- ja hoivapalveluiden tarjoajien välistä yhteistyötä diagnosoimattoman tai ei-hoitotasapainossa olevan parodontiitin ja sen aiheuttamien yleisterveyden ongelmien riskin tunnistamiseksi. Keskittämällä aMMP-8-tuolinvierustestiseulonta COVID-19-riskiryhmiin (yleissairaat ja ikäihmiset) olisi mahdollista tunnistaa parodontiitin aiheuttamien ongelmien suhteen kaikkein haavoittuvaisimmat potilaat ja ohjata heidät suun terveydenhuoltoon. Lopuksi tutkimus suosittaa jatkotutkimuksia parodontiitin, aMMP-8-tasojen ja COVID-19-komplikaatioiden välisen mahdollisen yhteyden selvittämiseksi.

Artikkeli on esitetty professori Timo Sorsan ja Dl, HLK lsmo Räisäsen kutsuluentoina: Finska Läkarsällskapets Årsmöte (Villa Aikala) 27.2.2020 (TS) ja Duodecim-Apollonia-Äyräpää Symposiumissa (Finlandia-talo), 11.9.2020 (IS ja TS).

Prediabetes/diabetes screening strategy at the periodontal clinic

Andreas Grigoriadis1,2, Ismo T. Räisänen3, Pirjo Pärnänen3, Taina Tervahartiala3, Timo Sorsa3,4, Dimitra Sakellari1

1 Department of Preventive Dentistry, Periodontology and Implant Biology, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
2 424 General Military Training Hospital, Thessaloniki, Greece.
3 Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Head and Neck Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
4 Division of Periodontology, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Clinical and Experimental Dental Research

Periodontal disease and targeted prevention using aMMP-8 point-of-care oral fluid analytics in the
COVID-19 era

Ismo T. Räisänen1, Kehinde A. Umeizudike2, Pirjo Pärnänen1, Pia Heikkilä1, Taina Tervahartiala1, Solomon O. Nwhator3, Andreas Grigoriadis4,5, Dimitra Sakellari5, Timo Sorsa1,6

1 Department of Oral and Maxillofacial Diseases, Head and Neck Center, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
2 Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dental Sciences, College of Medicine, University of Lagos, Lagos, Nigeria.
3 Department of Preventive and Community Dentistry, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria.
4 Department of Preventive Dentistry, Periodontology and Implant Biology, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
5 424 General Military Training Hospital, Thessaloniki, Greece.
6 Division of Periodontology, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Medical Hypotheses
Julkaistu verkossa syyskuussa 2020.

Lue myös
Etsitkö näitä?