Tiede

Painotuoretta tiedettäaMMP-8-tuolinvierustesti ja kysely­lomake parodontiitin pikadiagnostiikan työkaluina lääketieteen ammattilaisille

20.8.2021

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tehokasta työvälinettä lääketieteen ammattilaisille parodontiitin pikadiagnostisointiin.

Aktiivisen matriksin metalloproteinaasi (aMMP) 8:n entsyymitasot suunesteissä analysoitiin aMMP-8-PoC/-tuolinvierustestillä. 149 kreikkalaiselta potilaalta analysoitiin suunesteiden kokonais-MMP-8, kokonais-MMP-9 ja kalprotektiinipitoisuudet ELISA-menetelmillä sekä aktiivinen MMP-9 (aMMP-9) gelatiinizymografialla. Potilaille tehtiin suun ja parodontaalisen terveydentilan kliininen tutkimus, jälkimmäinen vuoden 2018 parodontiitin uuden Tonetti-luokitusjärjestelmän mukaisesti. Potilaiden yleisterveydentila selvitettiin. Lisäksi haastattelemalla kyselylomakkeeseen kirjattiin potilaan tiedot, kuten ikä, sukupuoli, koulutustaso, tupakointi ja painoindeksi.

ROC-analyyseillä arvioitiin testattujen suunesteiden biomarkkerien ja kyselylomakkeiden diagnostiset tarkkuudet diagnosoimattomien parodontiittien tunnistamiseksi/seulomiseksi: aMMP-8 AUC (95 % LV) = 0,834 (0,761–0,906), kokonais-MMP-8 = 0,800 (0,722–0,878), aktiivinen MMP-9 = 0,777 (0,704–0,870), kokonais-MMP-9 = 0,773 (0,687–0,858) ja kalprotektiini = 0,773 (0,687–0,858) vs. kyselylomake = 0,764 (0,674–0,851).

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että suunesteiden biomarkkerianalyysi, etenkin aMMP-8-PoCT-entsyymitesti, mahdollistaa ja parantaa haastattelun/kyselylomakkeiden kera diagnosoimattomien parodontiittipotilaiden tunnistamista/seulontaa. Näin potilaan suun terveydentilasta, etenkin parodontiitista, saadaan tarkka tieto ja tehtyä pikadiagnoosi/seulonta. Lisäksi tämän avulla lääketieteen ammattilaiset voivat ohjata potilaat hammaslääkärin vastaanotolle diagnoosia ja hoitotarpeen arviointia sekä jatkohoitoa varten.

Tämä tutkimus on saanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankerahoitusta (TYH2016251, TYH2017251, TYH2018229, TYH2019319, Y1014SL017, Y1014SL018, Y1014SULE1), Suomen Hammaslääkäriseura Apollonialta ja Karoliinisesta Instituutista. Ismo T. Räisänen. on saanut apurahaa väitöskirjatyöhönsä Yrjö Jahnsson säätiöltä, Paulon säätiöltä, Emil Aaltosen säätiöltä, Juhani Ahon lääketieteelliseltä tutkimussäätiöltä, Orionin tutkimussäätiöltä, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonialta ja Helsingin seudun hammaslääkärit ry:ltä. Lisäksi prof. Timo Sorsalla on patentit keksintöihin (US-patent 201700023571A1, WO 2018/060553 A1, 10488415B2, Japanese-patent 2016-554676 ja South Korean -patent 10-2016-7025378).

An aMMP-8 point-of-care and questionnaire based real-time diagnostic toolkit for medical practitioners

Ismo T. Räisänen1, Hanna Lähteenmäki1, Shipra Gupta2, Andreas Grigoriadis3,4, Vaibhav Sahni5, Juho Suojanen6,7, Hanna Seppänen8,9, Taina Tervahartiala1, Dimitra Sakellari4, ja Timo Sorsa1,10

1Suu- ja leukasairauksien osasto, Clinicum, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopistollinen keskussairaala
2Unit of Periodontics, Oral Health Sciences Centre, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
3Department of Preventive Dentistry, Periodontology and Implant Biology, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
4General Military Training Hospital, Thessaloniki, Greece
5Department of Periodontics, Dr. Harvansh Singh Judge Institute of Dental Sciences & Hospital, Panjab University, Chandigarh, India
6Huuli- ja suulakihalkiokeskus, HUS plastiikkakirurgian klinikka, Helsingin yliopistollinen keskussairaala
7Suu- ja leukasairauksien kirurgian osasto, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
8Kirurginen osasto, Helsingin yliopisto,
Helsingin yliopistollinen keskussairaala
9Translationaalinen lääketieteellinen syöpätutkimusohjelma, Helsingin yliopisto
10Division of Periodontology, Department of Dental Medicine, Karolinska Institute, Sweden

Diagnostics 2021; 11(4): 711. Julkaistu 15.4.2021.
doi: 10.3390/diagnostics11040711

Lue myös
Etsitkö näitä?