Uutiset

Tiedeuutinen maailmaltaAftapotilaan hammastahnalla on väliä

26.8.2019Laura Kimari

Uusiutuva aftoosi stomatiitti (Recurrent aphthous stomatitis = RAS) on kivulias suun limakalvosairaus, jossa yksittäisiä tai ryhminä esiintyviä, 5–8 päivää kestäviä haavaumia eli aftoja muodostuu keratinisoitumattomalle limakavolle. Aftat voivat pahimmillaan vaikeuttaa huomattavasti sekä syömistä että hampaiden harjausta.

Aftoista kärsii maailmanlaajuisesti arviolta yksi viidestä ihmisestä ainakin kerran elinaikanaan. Taudin tarkka syntymekanismi on tuntematon, mutta joitakin sen riskitekijöitä on tunnistettu. Näitä ovat esimerkiksi geneettinen taipumus, stressi, tietyt suolistosairaudet ja monet puutostilat – kuten raudan, foolihapon ja B12- tai C-vitamiinin puutos. Haavaisessa suussa suuhygienian ylläpito säännöllisellä hampaiden harjauksella on erityisen tärkeää. On kuitenkin havaittu, että hammastahna voi pahentaa aftojen aiheuttamia oireita entisestään. Yleisin puhdistava ja vaahdottava ainesosa hammastahnoissa on natriumlauryylisulfaatti (natrium lauryl sulfate, SLS), joka on toksinen ja ärsyttää ihoa sekä limakalvoja. Ärsyttävä vaikutus säilyy hyvin pieninäkin pitoisuuksina.

Viime keväänä Journal of Oral Pathology -lehdessä julkaistussa kirjallisuuskatsauksessaan kaksi pohjoisamerikkalaista ja yksi nigerialainen tutkija pyrkivät selvittämään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, millaista tieteellistä näyttöä on saatavilla natriumlauryylisulfaatin vaikutuksista RAS:ään. Yllätyksekseen tutkijat löysivät vain neljä vuoden 2017 joulukuuhun mennessä julkaistua alkuperäistutkimusta, joissa oli verrattu SLS:ää sisältävien ja SLS:ää sisältämättömien hammastahnojen vaikutusta uusiutuvaan aftoosiin stomatiittiin ihmisillä kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa. Tutkimuksissa oli ollut mukana yhteensä 124 potilasta, ja tutkittujen hammastahnojen käyttöajat olivat olleet 1–2 viikkoa.

Tässä aineistossa niillä potilailla, jotka käyttivät SLS:ää sisältämätöntä hammastahnaa, RAS:n oireet helpottuivat tutkimusten aikana tilastollisesti merkitsevästi enemmän verrattuna SLS:ää sisältävää tahnaa käyttäneisiin potilaisiin. Kaikkien neljän tutkimuksen perusteella SLS:ää sisältämätön tahna vähensi haavaumien määrää. Kaksi tutkimuksista selvitti myös haavaumien kestoa, uusien haavaumien syntymistiheyttä ja haavaumien kivuliaisuutta eri koeryhmissä. Molempien tutkimusten perusteella nämä kaikki oireet olivat enemmän tai vähemmän lievempiä SLS:ää sisältämätöntä hammastahnaa käyttävissä ryhmissä.

Katsauksen kirjoittajat huomauttavat, etteivät heidän tarkastelemansa neljä tutkimusta ole keskenään täysin vertailukelpoisia. Heidän mukaansa näytön perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että toistuvista aftaisista suutulehduksista kärsivien potilaiden kannattaa kokeilla SLS:ää sisältämätöntä hammastahnaa. Lisäksi he toteavat, että RAS-potilasta hoitaessaan suun terveydenhuollon ammattilaisen tulisi aina olla tietoinen siitä, onko potilaan käyttämässä hammastahnassa SLS:ää vai ei.

 

Lähde: Alli BY, Erinoso OA, Olawuyi AB. Effect of sodium lauryl sulfate on recurrent aphthous stomatitis: A systematic review. J Oral Pathol Med 2019; 48(5): 358–64. 

Lue myös
Etsitkö näitä?