På svenska

LedareVi önskar alla ett gott år 2023

2.1.2023Henna Virtomaa
Henna Virtomaa. (Kuva Kimmo Brandt)

”Teknologin har utvecklats mycket. Nu kommer vi att ha möjligheter att ge våra patienter bättre och effektivare vård. Nya metoder har gjort samspelet mellan patienter och tandläkare lättare. Teknologin ger tandläkarna möjligheter att erbjuda högklassigare vård och bättre kundservice”. En helt saklig text, för att vara producerad av en artificiell intelligens, på ett par sekunder, enligt uppdraget ”skriv en ledare till Tandläkartidningen som har anknytning till år 2023”.

Bortsett från artificiell intelligens, så är årets största förändring egentligen att organisationsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Tandläkarförbundet kommer att stödja sina medlemmar när social- och hälsovårdsreformen genomförs. Webbinarierna för medlemmarna i välfärdsområdena, som började på hösten, håller ännu på under våren 2023. Dessutom följer vi med hur lyckade samarbetsformer och -rutiner mellan offentlig och privat sektor blir etablerade inom välfärdsområdena.

En av förbundets centrala uppgifter, lobbyverksamheten, är baserad på sakkunskap, produktion av forskningsbaserade data, förmågan att förutse förändringar i vår verksamhetsomgivning och en högklassig beredning. Tandläkarförbundet främjar befolkningens möjligheter att ta till sig kunskap om tandhälsa. Förbundet samarbetar med olika organisationer inom hälsovården. Tyngdpunkten i den hälsofrämjande verksamheten är att skapa och upprätthålla en grund för en livslång tandhälsa.

Det är absolut nödvändigt att man kopplar samman tandhälsan och de övriga social- och hälsovårdstjänsterna till en sammansvetsad helhet. I april hålls det riksdagsval. Vi betonar i våra valteman problematiken med att befolkningen blir mera ojämlik, sett ur tandvårdsperspektiv. Vi betonar betydelsen av munhälsan, och hälsovårdstjänsterna i anslutning till den, som en del av människornas livskvalitet och välbefinnande. Målet är, att vi ska kunna garantera högklassiga och prismässigt överkomliga tandvårdtjänster för hela befolkningen på samma villkor, så att vi utnyttjar både den offentliga och den privata sektorns arbetsinsatser. Vi lyfter fram tandvårdens otillräckliga resurser i förhållande till befolkningens behov, och den effekt de höga patientavgifterna har på utnyttjandet av tjänsterna. Vi har fört fram bristerna när det gäller arrangemangen kring krävande vård, som till exempel säkrandet av vården för patienter som är vårdberoende, och behöver mycket service.

Sjukförsäkringsersättningarna för tandvård kvarstår ännu år 2023. Att höja ersättningsnivån skulle vara ett effektivt sätt att förkorta vårdköerna vid hälsostationerna. Målsättningen är att utveckla flerkanalsfinansieringen så, att man fortsättningsvis skulle rikta offentliga medel också till stöd för vården av patienter inom privatsektorn. Tandläkarförbundet har tillsatt en arbetsgrupp som ska planera hur man kunde utveckla sjukförsäkringsersättningarna. Forskningen stöder Tandläkarförbundets sakkunnigstatus. Under år 2023 kommer tyngdpunkten inom förbundets egen forskning att vara en uppföljning av effekterna av social- och hälsovårdsreformen. Förbundet deltar också i gemensamma forskningsprojekt, i år genomförs en undersökning av tandläkarnas välbefinnande på arbetet, tillsammans med Arbetshälsoinstitutet.

Tillbaka till den artificiella intelligensens uttalande: ”Välkomna till år 2023! Jag hoppas att det nya året för med sig rikligt med nya möjligheter och nya kunskaper, som möjliggör ännu högklassigare vård än förut inom hälso- och sjukvården.

Henna Virtomaa
Tandläkarförbundets verksamhetsledare

Lue myös
Etsitkö näitä?